Kraftproduksjon

Våre kraftverk

Slunkajavrre kraftverk

Ligger i Hamarøy kommune. Anlegget ble satt i drift i 1983. Utnytter fallet mellom Slunkajavrre og Rekvatn. Installert ytelse på 26 MVA. Francis turbin. 15 m regulering av Slunkajavvre, i tillegg er Goigijavrre regulert med 3,5 m. Midlere årsproduksjon 82 GWh.      

Rekvatn kraftverk

Ligger i Hamarøy kommune. Anlegget ble satt i drift i 1953 (aggregat 1). Anlegget består av 3 aggregater. Alle aggregater ble skiftet ut i tidsrommet 2011 - 2015. Utnytter fallet mellom Rekvatnet og Fjerdvatnet og har en samlet installert ytelse på 27,1 MVA. Francis turbiner. 12 m regulering av Rekvatnet. Midlere årsproduksjon 91 GWh.     

Sagfossen kraftverk

Ligger i Hamarøy kommune. Anlegget ble satt i drift i 1979 og utnytter fallet mellom Rotvatnet og havet. Installert ytelse på 14 MVA. Francis turbin. 1 m regulering av Rotvatnet. Midlere årsproduksjon 46 GWh.     

Forsanvatnet kraftverk

Ligger i Steigen kommune. Anlegget ble satt i drift i 2013 og utnytter fallet mellom Forsanvatnet og havet. Anlegget består av 2 aggregater, samlet installert ytelse på 10,7 MVA. Francis turbiner. 5 m regulering av Forsanvatnet. Midlere årsproduksjon 34 GWh.     

Forsanvatn minikraftverk

Ligger i Steigen kommune. Anlegget ble satt i drift i 2013 og utnytter fallet mellom Forsanvatnet og Heielva. Anlegget består av 1 aggregater, installert ytelse på 1,2 MVA. Pelton turbin. 5 m regulering av Forsanvatnet. Midlere årsproduksjon 4 GWh. Kraftverket sikrer minstevannføring til anadrom del av Forsanelva.

Slunka kraftstasjon
Rekvatnet kraftstasjon
Sagfossen kraftstasjon
Forsanvatnet kraftstasjon
Forsanvatnet minikraftverk
Magasin
Utløp