Om Nord-Salten Kraft

Nord-Salten Kraft AS (NSK) er lokalisert i idylliske omgivelser i Ulvsvåg på Hamarøy. Aksjeselskapet NSK er en videreføring av andelslaget Nord-Salten Kraftlag AL (”Kraftlaget”) som ble stiftet 12. august 1946. Kraftlaget ble omdannet til aksjeselskap 29. juni 2010, og eies i all hovedsak lokalt av kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord, Salten Kraftsamband AS, og av private aksjonærer.

NSK er et integrert energiselskap med både egen kraftproduksjon, nettvirksomhet og bredbåndsvirksomhet. Selskapet sysselsetter i overkant av 50 personer. Nord-Salten Kraft AS har kontorer i Bogøy i Steigen, Kjøpsvik i Tysfjord og Ulvsvåg i Hamarøy.

Konsesjonsområdet for nettvirksomheten er Hamarøy, Tysfjord og Steigen, samt nordre del av Sørfold kommune.

Kraftproduksjonen foregår på fem kraftstasjoner: Slunkajavrre, Rekvatn, Sagfossen, Forsanvatn og Forsanvatn minikraftverk.

Adresse:

Nord-Salten Kraft AS

8276 Ulvsvåg

Telefon: 75 77 10 00

E-post: firmapost$nordsaltenkraft.no

Org. nr.: NO 995 114 666 MVA

IBAN: NO36 4509 1566 250

BIC/SWIFT-adresse: SNOWN022