Om Nord-Salten Kraft

Nord-Salten Kraft AS (NSK) er lokalisert i idylliske omgivelser i Ulvsvåg på Hamarøy. Aksjeselskapet NSK er en videreføring av andelslaget Nord-Salten Kraftlag AL (”Kraftlaget”) som ble stiftet 12. august 1946. Kraftlaget ble omdannet til aksjeselskap 29. juni 2010, og eies i all hovedsak lokalt av kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord, Salten Kraftsamband AS, og av private aksjonærer.

25.10.201614:33 Tone Jespersen

NSK er et integrert energiselskap med både egen kraftproduksjon, nettvirksomhet og bredbåndsvirksomhet. Selskapet sysselsetter i overkant av 50 personer. Nord-Salten Kraft AS har kontorer i Bogøy i Steigen, Kjøpsvik i Tysfjord og Ulvsvåg i Hamarøy.

Konsesjonsområdet for nettvirksomheten er Hamarøy, Tysfjord og Steigen, samt nordre del av Sørfold kommune.

Kraftproduksjonen foregår på fem kraftstasjoner: Slunkajavrre, Rekvatn, Sagfossen, Forsanvatn og Forsanvatn minikraftverk.

Adresse:

Nord-Salten Kraft AS

8276 Ulvsvåg

Telefon: 75 77 10 00

E-post: firmapost$nordsaltenkraft.no

Org. nr.: NO 995 114 666 MVA

IBAN: NO36 4509 1566 250

BIC/SWIFT-adresse: SNOWN022