Regnskapsrapporter

Her kan du finne årsrapporter for fem siste regnskapsår. Ta kontakt med oss på firmapost$nordsaltenkraft.no dersom du har spørsmål.

NSKs første regnskapsår som aksjeselskap er 2010, og årsrapportene for årene 2004-2009 som du finner på denne siden nå er årsrapporter for NSKs forløper Nord-Salten Kraftlag A/L. Disse rapportene gir likevel god informasjon om selskapets utvikling og økonomiske resultater.