Obligasjonslån

Informasjon til obligasjonseierne kan lastes ned her.

 

Lånebeskrivelse for FRN-lån - Nord-Salten v 1.05

Nord-Salten Kraft AS- signert låneavtale 200 MNOK FRN

Noteringsdokument Nord-Salten Kraft versjon 1.0