Generalforsamling

Alle aksjonærer har rett til å møte på generalforsamlingen, men det er ingen plikt til å stille.

Generalforsamling ble avholdt 23. mai kl 09.00 på Hamarøy Hotell, Innhavet.

Dokumenter til nedlastning:

Generalforsamlingsprotokoller:

Hvis du ønsker å vite mer om hva lovverket sier om generalforsamling kan du lese aksjeloven her.