Styret

Selskapsvedtektene i NSK slår fast at styret skal bestå av minimum seks og maksimum åtte medlemmer. Seks av medlemmene skal være aksjonærvalgte, mens inntil to av medlemmene skal velges av og blant selskapets ansatte. De fire eierkommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord samt Salten Kraftsamband AS har inngått en aksjonæravtale hvor det er bestemt at hver av partene skal utpeke 1 styremedlem hver. I tillegg velges 1 styremedlem blant de private aksjonærene. Styret velges formelt av NSKs generalforsamling, som også velger styrets leder og nestleder.

Etter generalforsamling 23. mai 2017, er styresammensetningen i Nord-Salten Kraft AS slik:

    Martin Sivertsen - styrets leder
    (varamedlem Klaus Hvassing)

    Svein Helge Nøstdal - styrets nestleder
    (varamedlem Jan-Erik Skogvold)

    Stein Mørtsell - styremedlem
    (varamedlem Rune Stensland)

    Evy Marita Røymo - styremedlem
    (varamedlem Agnar Hansen)

    Elin Eidsvik - styremedlem
    (varamedlem Asbjørn Bye)

    Gisle Hansen - styremedlem
    (varamedlem Liv Reffhaug)

    Aleksander Vik Karlsen – styremedlem
    (ansattevalgt)
    (varamedlem Skjalg Solhaug)

    Ronny Nilssen – styremedlem
    (ansattevalgt)
    (varamedlem Ronald Jakobsen)