Samfunnsansvar

NSK forvalter store samfunnsverdier i Nord-Salten, både i form av naturressursene som vi utnytter til å produsere og distribuere ren energi, og de økonomiske verdiene som er bygget opp i selskapet. I tillegg forvalter vi infrastruktur som er avgjørende for å sikre levedyktige lokalsamfunn med fornøyde innbyggere, lønnsomt næringsliv og velfungerende offentlige virksomheter.

NSK har en sterk lokal forankring i Nord-Salten, med lokal produksjon og kompetanse, lokale kunder og eiere, og lokalt hovedkontor. Vi er stolte av å produsere fornybar energi, og å spille en viktig samfunnsrolle i regionen. Vårt mål er at våre ansatte og eiere skal være stolte av NSK. Dette er en ambisiøs målsetting som kun kan nås ved at vi viser engasjement og samfunnsansvar i hele virksomheten.

Policy for samfunnsansvar og etikk