Ny nettkunde

Nord-Salten Kraft AS (NSK) eier og driver ledningsnettet i sitt konsesjonsområde.

Vedlikehold og utbedring finansieres ved at netteier krever kundene for leie av ledningsnettet. Norges Vassdrags og Energiverk (NVE) fastsetter inntektsrammen til netteierne, som igjen gir prisen som netteier tar for overføring av kraft frem til målepunktet ditt.

Nettleien fastsettes av netteier, og annonseres til kundene på våre websider, ved avisannonser og på baksiden av utsendte fakturaer.

NSK sender ut månedlig faktura. Nettkundene avregnes etter NVE’s retningslinjer. Måleravlesning hentes inn ved automatisk innsamling, og kun unntaksvis ved manuell måleravlesing.

Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning finner du her. Avtalene regulerer kunders rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til el-nettet.

 

Den elektriske kraften kan du kjøpe hos hvilken som helst kraftleverandør.

Nettside med informasjon om kraftpriser: https://www.strompris.no/

Her kan du også se en liste over kraftleverandører i nettselskapets nettområde.

 

Leveringsplikt

Kunder uten avtale med ordinær kraftleverandør, får kraften levert fra Nord-Salten Kraft AS i henhold til leveringsplikt. Prisen på leveringspliktig kraft er noe høyere enn det en ordinær kraftleverandør vil kunne tilby. Kunder som får kraften levert i henhold til leveringsplikt blir månedlig avregnet.  

Inntil du har valgt leverandør får du kraften fra Nord-Salten Kraft AS' leveringsplikt.

De første seks ukene får du kraft som er priset lik områdeprisen på Nord Pool Spot, ref. Ballangen + 5 øre/kWh ekskl. mva.

Etter de første seks uker har Nord-Salten Kraft AS en pris på leveringspliktig leveranse lik områdeprisen på Nord Pool Spot, ref. Ballangen +10 øre/kWh ekskl. mva., elsertifikat-påslag kommer i tillegg (2,3 øre/kWh ekskl mva per 25.1.19).

NVE har laget et standardskriv til alle kunder som er på leveringsplikt, dette finner du her.