Nettleie fra 01.01.2021

Våre tariffer er justert fra 01.01.2021. Stortinget har vedtatt nye satser for elavgift fra 01.01.2021, med 16,69 øre/kWh som ny normalsats. Elavgiften innkreves som en del av nettleien.

02.01.1914:12 Tone Jespersen

For privatkunder (husholdning/hytte/fritidsbolig med inntakssikring <=63 Ampere) er nettleia som følger fra 01.01.2021:

Fastledd           Kr 3 640 per år

Energiledd        45,09 øre/kWh

I nettleiens energiledd inngår Forbruksavgift til staten med 16,69 øre/kWh (fra 1.1.2021) og lovpålagt innbetaling til Energifondet på 1 øre/kWh.

Her finner du fullstendig oversikt over nettleie fra 01.01.2021.