w

Nettleie fra 01.01.2018

Nord-Salten Kraft AS har vedtatt å holde nettleieprisene i 2018 uendret. Eneste endring i tariffene kommer som følge av endring i elavgiften.

20.12.201710:33 Tone Jespersen

Stortinget har vedtatt nye satser for elavgift fra 01.01.2018, med 16,58 øre/kWh som ny normalsats (mot 16,32 øre/kWh i 2017). Elavgiften innkreves som en del av nettleien. Våre tariffer er justert med denne endringen fra 01.01.2018. 

For privatkunder (husholdning/hytte/fritidsbolig med inntakssikring <=63 Ampere) er nettleia som følger fra 01.01.2018:

Fastledd           Kr 4.310 per år

Energiledd        43,68 øre/kWh

 I nettleiens energiledd inngår Forbruksavgift til staten med 16,58 øre/kWh (fra 1.1.2018) og lovpålagt innbetaling til Energifondet på 1 øre/kWh.

Her finner du fullstendig oversikt over nettleie fra 01.01.2018.