w

Vi setter ned nettleien!

Vi kan glede våre nettkunder med at vi reduserer nettleien med virkning fra 1. september. Det er energileddet som reduseres, med 2 øre/kWh, for alle kunder i distribusjonsnettet. For en normalhusholdning med et årlig forbruk på 20.000 kWh utgjør dette kr 400 per år.

11.09.201708:57 Tone Jespersen

Bakgrunnen for at vi nå kan redusere nettleien er blant annet en utvikling med økt forbruk, i tråd med våre langtidsprognoser. Dette er i hovedsak knyttet til næringsutvikling i regionen, mye innenfor havbruksnæringen. I tillegg leverer nettvirksomheten ihht lantidsprognoser på budsjett og kostnadsutvikling.

Nettleie er det du betaler for å få strømmen overført til deg, og består av et fast beløp (fastledd) og et beløp som varierer i takt med strømforbruket ditt (energiledd). Nettleien går til å bygge ut og vedlikeholde nettet på en effektiv og sikker måte.

Det lokale ledningsnettet i Nord-Salten Kraft sitt forsyningsområde tilsvarer strekningen Ulvsvåg-London og videreutvikles kontinuerlig. For tiden pågår blant annet en total oppgradering av strømnettet på strekningen Ålstad-Steigberget, som vil sikre stabil strømforsyning de neste 40-50 årene.