Innføring av automatiske strømmålere

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle i Norge skal få ny automatisk strømmåler før 1. januar 2019.

Innføring av automatiske strømmålere

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bestemt at alle i Norge skal få ny automatisk strømmåler før 1. januar 2019.

De fleste av våre kunder har allerede automatiske strømmålere. De nye målerne har imidlertid en mer avansert teknologi og vil erstatte dagens målere. Det vil si at også alle våre kunder får nye målere. Nord-Salten Kraft AS starter utrulling av nye målere 1. november 2016, og dette arbeidet vil pågå utover i 2017. OneCo Elektro AS vil bistå Nord-Salten Kraft AS i arbeidet med å skifte alle målere.  

 

Se informasjonsfilm.

Se brukerveiledning.

 

Spørsmål og svar

 

1. Hva er en automatisk strømmåler?

En automatisk strømmåler er en digital måler som registrerer og sender strømforbruket ditt til nettselskapet automatisk, slik at du slipper å lese av måleren selv. Det er en boks som erstatter strømmåleren du har i dag.

 

2. Hva kan en automatisk strømmåler gjøre?

Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen til nettselskapet. Det gir en sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Måleren gjør det mulig å lokalisere strømbrudd hos deg slik at vi får rettet feilen raskere. I tillegg blir det lettere å følge med på strømforbruket, slik at det blir enklere å spare strøm. Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

 

3. Hvem får ny automatisk strømmåler?

Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

 

4. Hvorfor får jeg ny strømmåler?

Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres.

 

5. Hvem har bestemt at nettkundene skal få nye automatiske strømmålere?

Det er myndighetene som har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

 

6. Når kan jeg få ny automatisk strømmåler?

Du får ny strømmåler innen 1. januar 2019. Vi starter installasjon av de første strømmålerne høsten 2016. Detaljert oversikt for de ulike montasjeområdene vil foreligge på et senere tidspunkt. Du får brev med informasjon i god tid før vi kommer og bytter måleren din.

 

7. Hva må jeg gjøre for å få ny strømmåler?

Du får brev med informasjon fra oss i god tid før din måler skal byttes. Det eneste du må gjøre er å være hjemme når montøren kommer for å installere den nye måleren.

 

8. Må jeg bytte måler?

Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få nye automatiske strømmålere. Dette har flere fordeler for deg som kunde.

 

9. Hva er fordelene med en automatisk strømmåler?

• Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen.

• Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd.

• Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt.

• Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

 

10. Er det plass til den nye måleren i sikringsskapet mitt?

De fleste vil ha plass til den nye måleren i sikringsskapet, som regel er det en strømmåler der fra før. I de få tilfellene sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil vi i samråd med den enkelte kunde finne en annen løsning.

 

11. Må jeg betale for den nye måleren og for installasjon av denne?

Du får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det du betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet.

 

12. Er det fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatiske strømmålerne?

Faren for at uvedkommende «hacker» seg inn på systemet ved automatisk måleravlesning er ikke større enn risikoen for at noen tar seg ulovlig inn i nettbanken din. Sammen med myndighetene skal vi sørge for å sikre utstyret best mulig mot «cyberangrep» og misbruk av personvernet. Her vil Datatilsynets råd ha stor betydning. Vi følger utviklingen nøye og vil sørge for at datasikkerheten er best mulig ivaretatt i det nye systemet.

 

13. Jeg er redd for stråling, medfører den nye automatiske strømmåleren strålefare?

Den automatiske strømmåleren med tilhørende kommunikasjonsutstyr ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling og tilfredsstiller alle offentlige krav. Du finner informasjon om strålefare på nettsidene til Statens strålevern

 

14. Jeg har allerede en automatisk strømmåler, må jeg bytte måler?

De fleste av våre kunder har allerede automatiske strømmålere. De nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre målere. Det vil si at alle får nye målere.

 

15. Hvordan vil dere overføre måledata?

Det er en radiosender i måleren som på angitte tidspunkt sender verdier til mottakere hos nettselskapene. De fleste målerne vil sende på radiofrekvenser som er avsett til dette formålet. I noen områder vil vi bruke mobildatanettet.

 

16. Hvem skal montere de nye målerne?

OneCo Elektro AS vil bistå Nord-Salten Kraft AS i arbeidet med å skifte alle målere. Montøren skal vise legitimasjon. Du vil motta informasjon om montasjetidspunkt i god tid før målerbytte. Dersom tidspunktet ikke passer er det mulig å endre avtale.

 

17. Hva betyr AMS?

De nye strømmålerne kalles av og til AMS. AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer.  

 

18. Hva må jeg som kunde bidra med for at dere skal få kontakt med meg?

For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon, og kunne avtale tidspunkt for bytte av strømmåler hos deg, er det svært viktig at vi har korrekt telefonnummer, mobilnummer og e-post. Gå inn på «Min Side» for å kontrollere og oppdatere dette.

19. Jeg har gamle skrusikringer, må jeg bytte til automatsikringer for å få automatisk strømmåler eller bytter nettselskapet til automatsikringer i forbindelse med målerbyttet?

Nettselskapet bytter kun strømmåleren. Sikringstype (automatsikring eller skrusikring) har ingen betydning for målerbyttet.

Sikringene er en del av det interne elektriske anlegget i boligen og kundens eiendom. Dersom du ønsker å bytte til automatsikringer må du kontakte elektriker og selv bekoste bytte til automatsikringer, men det er som sagt ikke nødvendig å bytte sikringer for å få automatisk strømmåler.