Min side

Her kan du logge inn på din side på vår kundeweb:

Min side

"Min side" er din kundeprofil hos Nord-Salten Kraft AS.

På Minside kan du blant annet

  • få en leveranseoversikt
  • få en status på avlesning av målerstand
  • gjøre en måleravlesning
  • se statistikk og diagram over din husholdnings strømforbruk
  • foreta ei prøveavregning på kostnader i forhold til forbruk
  • få en oversikt over din fakturaer
  • bestille efaktura og avtalegiro

Vi anbefaler våre kunder å tegne eFaktura-avtale da dette er den mest fleksible, billigste og mest miljøvennlige løsningene å betale strømregningen på.

Bestilling av eFaktura gjøres enklest på "Min side" på nordsaltekraft.no.
Ta kontakt med kundeservice på tlf. 75 77 10 30, dersom du mangler kundenummer og målernummer for å logge inn.