Kontakt oss

Adresse:
Nord-Salten Kraft AS

8276 Ulvsvåg

Telefon: 75 77 10 00

Vakt på telefon: 75 77 16 07

E-post: firmapost$nordsaltenkraft.no

 

Org. nr.: NO 995 114 666 MVA

IBAN: NO36 4509 1566 250

BIC/SWIFT-adresse: SNOWN022

 

 

Faktura:

Vi ønsker å motta faktura elektronisk sendt til faktura$nordsaltenkraft.no, fortrinnsvis i pdf-format, men det går også å sende som bildefil eller tekstdokument.

Benytt vårt korrekte firmanavn og postadresse, uansett avdeling: Nord-Salten Kraft AS, 8276 ULVSVÅG.