NETT

Vi gjør vårt beste for at du alltid skal ha strøm hjemme og på jobb. Vår oppgave er å bygge og drive et stabilt og sikkert strømnett.