w

Drift- og feilmeldinger

Feilmeldinger i nettet meldes primært inn på telefon 75 77 16 07, men kan også sendes inn som epost til vakt@nordsaltenkraft.no

19.06.201709:48 Glenn Johansen

Her finner du vår beredskapsfolder "Hva gjør du ved langvarig strømbrudd".