Følg utbyggingen i Nord-Salten!

Vi leverer bredbånd til stadig flere områder i Nord-Salten

Det er Steigen kommune som på vegne av kommunene Steigen, Tysfjord og Hamarøy har inngått avtale med Nord-Salten Kraft AS om utbygging og drift av bredbånd. Kommunene har prioritert og definert hvilke områder som skal omfattes av utbyggingen. Utbyggingen skal være ferdigstilt senhøsten 2017.