Byggestrøm

22.06.1709:12 Glenn Johansen

Små målerkasser:

Montering/demontering       Kr 2.720     Kommer på egen faktura

Leie per måned                   Kr 315       Faktureres sammen med nettleie 

Nettleie for målerkasse avregnes etter den til enhver tid gjeldende tariff, basert på strømuttak. Tariff bestemmes ut fra kassens overbelastningsvern.

Eventuelle anleggskostnader for byggestrøm dekkes av kunde og faktureres særskilt.

Større målerkasser tilkobles etter avtale.