w

Nettleie privatkunder

22.06.201708:43 Glenn Johansen

Gjeldende fra 1.1.2020

For privatkunder (husholdning/hytte/fritidsbolig med inntakssikring <= 63 Ampere/230V eller 40 Ampere/400V) er nettleia som følger:

Fastledd           Kr 4.770 per år

Energiledd        44,53 øre/kWh

I nettleiens energiledd inngår Forbruksavgift til staten med 16,13 øre/kWh (fra 1.1.2020) og lovpålagt innbetaling til Energifondet på 1 øre/kWh.

Strøm til boligformål er fritatt for merverdiavgift i vårt forsyningsområde.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter og prisendringer.

Strømpris kommer i tillegg til nettleien.

Veilys styrt av fotocelle

Energimengden beregnes ut fra en brukstid på 4000 timer for veilys/gårdslys uten måler. 

Beskrivelse         Fastbeløp (kr/år/anlegg)       Energiledd (øre/kWh)

<200 W                      370                                        95,73

>200 W                      370                                        65,53

Veilys/gårdslys montert etter 2018 skal være tilknyttet en måler og avregnes etter faktisk forbruk.

Tidsdifferensiert tarfiff

Vi tilbyr alle husholdninger med årsforbruk over 8.000 kWh en tidsdifferensiert tariff. Differensieringen er delt opp i vinter og sommerperiode (1. mai-1. september). Tidsdifferensiert energiledd gjelder for et helt år av gangen.

Tidsdifferensiert energiledd (øre/kWh):

Vinter           sommer

45,28            42,55

Tariffstøtte

I Statsbudsjettet fastsettes årlig et utjevningstilskudd for å redusere nettleien i områder av landet der nettleien høy (også kalt tariffstøtte). Nettselskapene plikter å la hele tilskuddet komme kundene til gode i form av redusert nettleie samme år som tilskuddet er tildelt. Det er ikke bevilget midler til ordningen i Statsbudsjettet 2020.  

Dette koster nettleien i løpet av et år

Eksemplene under viser hva nettleien for en privatkunde vil koste i løpet av ett år alt etter hvor høyt forbruk du har.

Forbruk (kWh/år)                                       10 000      20 000      30 000

Årskostnad nettleie (kroner)                        9 223        13 676      18 129

Herav offentlige avgifter (kroner/år)             1 713        3 426        5 139

Nettleie i gjennomstnitt, øre/kWh                92,23        68,38        60,43

Avregning og fakturering

Alle nettkunder hvor ikke annet er avtalt, avregnes månedlig. Timesbasert måleravlesning på alle AMS-målere. Forfall for faktura er den 30. i måneden.

Tilkobling av elektriske anlegg

Dersom en kunde bestiller tilkobling og ny nettleieavtale på et anlegg innen 12 måneder etter at anlegget ble frakoblet og nettleieavtalen er oppsagt av den samme kunden, vil nettleiens fastbeløp påløpe i perioden anlegget har vært frakoblet. I tillegg vil kostnader for frakobling og tilkobling bli fakturert. Se også nettleieavtalens § 11.

Avlesningsgebyr ved AMS-fritak

Kunder som er innvilget fritak for aktiv kommunikasjonsenhet i AMS-måleren har et gebyr på kr 2 500 per år. 

Egeninkasso

Fremmøtegebyr stenging: kr. 1.250,-
Kostnad ved fra- og tilkoblinger på grunn av manglende betaling: kr. 2.200,-

Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Avtalene regulerer kunders rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til el-nettet. Nettleie og tilknytningsvilkår.pdf