Regionalnett tariffer

22.06.1708:35 Glenn Johansen

Regionalnett tariff gjeldende fra 1.1.2021:

Tariff                                  Fastledd (kr)                 Effektledd (kr/kW)

Prioritert uttak                       250.000                               758

 

Energiledd for prioritert uttak baseres på korrekt beregnede marginaltap.

Avregningsgrunnlag for effektledd er gjennomsnittlig effektuttak (MW) i topplasttimen (kundens maksimaleffekt) de siste 5 år. Årene 2016-2020 inngår i grunnlaget for tariff 2021.